LMR interview NV Nederland

Geschiedenis en ambitie

Sinds 1 januari 2004 is LMR Advocaten in deze hoedanigheid gevestigd aan de Raadhuislaan 4a te Oss. Bij het kantoor LMR Advocaten zijn thans vier advocaten werkzaam, een legal council, en een ondersteunend secretariaat van vijf betrokken medewerksters. 
Vanaf dag één is het streven van LMR Advocaten het leveren van hoogwaardige juridische dienstverlening. Vandaar dat de advocaten allen na en naast de verplichte beroepsopleiding advocatuur een specialisatieopleiding voor het betreffende vakgebied bij de toonaangevende juridische opleidingsinstituten volgen dan wel reeds hebben afgerond. 

LMR Advocaten manifesteert zich als een modern en ondernemend kantoor voor juridische advisering, ondersteuning en natuurlijk de procespraktijk. (litigation)

Met ons toegewijd team van advocaten en medewerkers, zetten we onze kennis en ervaring in voor begrijpelijke maatwerkoplossingen. We kiezen voor een aanpak die past bij de situatie en laten ons leiden door haalbare resultaten. Door kennis te delen verhogen we het rendement van onze inspanningen en creëren we duurzame klantenrelaties.
Onze core business richt zich enerzijds op de MKB-markt en anderzijds op de particulieren.
We voelen ons dan ook thuis in alle aandachtsgebieden van de ondernemer, in het bijzonder op het gebied van arbeids- en ondernemingsrecht en automotive.
De specialistische kennis van personen- en familierecht, huur en consumenten kwesties staan daarnaast borg voor een deskundig en integer advies bij particuliere vraagstukken.

Missie en waarden

LMR Advocaten staat voor de waarden: "betrouwbaar, resultaatgericht, ondernemend en servicegericht".
In een snel veranderende (markt)omgeving bieden wij gedegen en betrouwbare juridische ondersteuning aan bedrijven en personen. Door onze specialistische kennis en persoonlijke betrokkenheid steeds te koppelen maken we vraagstukken inzichtelijk en komen we zo iedere keer opnieuw tot een helder advies met een werkbare oplossing.

Voorts vindt LMR Advocaten het belangrijk om onderdeel te zijn van de maatschappij en omgeving waarin wij leven. Daarom participeren wij actief in het verenigings- en openbare leven door middels bestuurs- en of adviesfuncties deze organisaties juridische ondersteuning te bieden. Daarnaast levert LMR Advocaten jaarlijks een bijdrage aan Osse culturele instellingen en initiatieven en aan het sportieve verenigingsleven, die met hun brede aanbod de Osse maatschappij verrijken.

Klantwaardering

In het kader van de door LMR Advocaten gewenste en door de veranderende economie gevraagde strategische heroriëntatie is medio 2013 een onderzoek uitgevoerd door het Bureau VKBC, Van Kesteren Business Consultancy. Door Karel Jan van Kesteren en Annemieke Calatz van VKBC zijn gesprekken gevoerd met vaste relaties van LMR Advocaten. Dit alles heeft geresulteerd in strategische doelen en ambities die zijn vastgelegd in kernwaarden, en een visie en missie voor de toekomst, ofwel, kernachtig samengevat:
LMR Advocaten, 'gedegen werk, gedreven mensen'!!

Quotes van een aantal vaste relaties;

"Zij leveren gedegen specialistische kennis in combinatie met oprechte verbondenheid."

"Men kent de opdrachtgever en diens vraag vanuit persoonlijke betrokkenheid."

"Zij leveren begrijpelijk maatwerk met inzicht in de werkwijze en de achterliggende gedachte."

"Kenmerkend zijn heldere adviezen, werkbare oplossingen en haalbare resultaten."

"LMR Advocaten is een betrouwbare partner die kwaliteit biedt, en resultaatgericht is met een goede service en dienstverlening."

"… ondernemend en proactief door snel te reageren, het initiatief te nemen, goed bereikbaar te zijn, steeds met de belangen van opdrachtgever voorop."

"Resultaatgericht en praktisch vanuit de ondernemersbehoefte met kennis van de ontwikkeling in de markt."

"Duurzame klantenrelaties door oprechte verbondenheid met de opdrachtgever en proactieve houding."