achtergrond lawdesk

LMR Law desk

LMR Law desk is een handelsnaam van LMR advocaten welke wordt gebruikt in de communicatie met de buitenlandse, Europese cliënten en contacten.

Tevens worden onder de naam LMR Law desk gepubliceerd de intervisie activiteiten van LMR en haar zakelijke partners en cliënten.

LMR Law desk intervisie ziet op de interne professionele uitwisseling van ervaringen en deskundigheid tussen de medewerkers/advocaten van LMR, maar ook de externe uitwisseling daarvan door het delen van kennis met professionele samenwerkende partijen en professionals werkzaam bij cliënten die veelvuldig met juridische vraagstukken (kunnen) worden geconfronteerd.

Het doel van LMR Law desk is door kennis te delen de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen, en de kwaliteit van de dienstverlening naar en met de cliënten te blijven verbeteren.

26 maart 2018 Seminar Letselschade.
Medio maart 2018 zal Mr Peter Roosendaal van LMR Advocaten met de in het “Meldpunt Letselschade” samenwerkende partners, Maassen & Partners letselschadeadviseurs te ’s Hertogenbosch en van Erp Advocaten te Oss, een presentatie deelgeschil procedure letselschade geven voor assurantie tussenpersonen uit oss en omgeving. 
Meer info: www.letselschademeldpunt.com

Presentatie: Mr P. Roosendaal.
 
5 januari 2018 Beroepenvoorlichting
Mr Linda van Putten – van den Heuvel heeft inzicht gegeven in het beroep van advocaat tijdens de beroepenvoorlichtingsavond voor leerlingen 5 Havo en 5 en 6 VWO van het Maaslandcollege, Hooghuis lyceum TBL.


Presentatie: Mr L. van Putten
 
mei 2017 LMR Advocaten heeft samen met het bestuur van SV TOP Oss een nieuwe gedragscode vastgesteld. Deze gedragscode is in de algemene ledenvergadering van 18 mei 2017 aangenomen, en zal binnenkort op de website van SV TOP worden gepubliceerd.

Met het aannemen van deze gedragscode gelden op het complex van SV TOP voor alle leden, spelers, trainers en begeleiders en vrijwilligers, ge-dragsregels, welke SV TOP met behulp van de gedragscode en de daarbij aan te stellen commissie gedragscode kan handhaven.

Daarnaast is geregeld dat een vertrouwenspersoon wordt benoemd.

LMR Advocaten heeft hiermee bedoeld een positieve bijdrage te leveren aan de Sportvereniging TOP Oss en al diegenen die zich ten behoeve van SV TOP inzetten.

Presentatie: Mr P. Roosendaal.
 
26 januari 2017 Beroepenvoorlichting.
Onderwerp: Leerlingen inzicht geven in het vak van advocaat
Locatie: Maaslandcollege/TBL/Hooghuislyceum Oss
Presentatie: Mr P. Roosendaal en Mr T. Kemper.
 
06 oktober 2016 LMR advocaten aangesloten bij Advocabo Kwaliteitsnetwerk.
Het Advocabo Kwaliteitsnetwerk is een internationaal samenwerkingsverband tussen advocaten met bewezen kwaliteit. Elke aangesloten advocaat beschikt over vooraf getoetste vakkennis op het rechtsgebied waarin desbetreffende advocaat werkzaam is. Doordat een Advocabo advocaat deel uit maakt van de Advocabo organisatie profiteert hij of zij van de collectieve kennis die aanwezig is in het advocaten netwerk maar worden de voordelen van het eigen kantoor behouden.
Advocabo: ‘creating a better legal planet’.ls.
 
04 oktober 2016 Kennisbijeenkomst met de rechtswinkel Oss.
Onderwerp: “Rechtspreken is mensenwerk; er zit leven in de toga!”
Locatie: LMR Advocaten
Sprekers: Repeat-players, juridische professionals.
 
22 september 2016 Intervisie/blog.
Onderwerp: “Bijzondere omgangssituaties: omgang met grootouders, ouder in buitenland en ouder in detentie.”
Locatie: LMR Advocaten
Presentatie: Mw. Mr Linda van Putten - van den Heuvel.
 
19 april 2016 Beroepenvoorlichting TBL/Maaslandcollege/Hooghuis
Onderwerp: leerlingen inzicht geven in het beroep van advocaat
Presentatie: Mr Peter Roosendaal  
 
14 april 2016 Kennisbijeenkomst voor de vrijwilligers vereniging schuldhulpmaatje te Oss.
onderwerp: 'wegwijs in het insolventierecht'
Locatie: Wijkcentrum Schadewijk
Presentatie: Mr Boudewijn van Orsouw  
 
30 maart 2016 Kennisbijeenkomst met Rechtswinkel Oss.
Onderwerp: de dag van een strafrechtadvocaat
Locatie: LMR advocaten
Presentatie: Mr Ted Kemper.  
 
4 februari 2016 Presentatie herensociëteit Nobiles
Onderwerp: De curator anno 2016
Locatie: City hotel Oss
Presentatie: Mr Roel Lammers  
 
21 april 2015 Kennisbijeenkomst met Letselschadebureau Maassen & Partners ’s Hertogenbosch voor Rechtswinkel Oss
Onderwerp: Deelgeschil procedures bij Letselschade en Letselschaderegeling
Locatie: LMR Advocaten
Presentaties: Mr Peter Roosendaal en dhr André Buuts 
 
15 en 16 april 2015 Voorlichtingsbijeenkomst WwZ voor zakelijke relaties LMR
Onderwerp: de nieuwe Wet Werk en Zekerheid
Locatie: Golfbaan The Duke, Nistelrode
Presentatie: Mr Roel Lammers
 
8 april 2015 Beroepenvoorlichting Maaslandcollege/TBL/Hooghuis
Onderwerp: leerlingen inzicht geven in het beroep van advocaat
Presentatie: Mr Peter Roosendaal
 
3 april 2015 Open coffee bijeenkomst
Locatie: Golfbaan de Oijense Zij, Oss
Onderwerp: Contracten en algemene voorwaarden.
Presentatie. Mr Boudewijn van Orsouw