Letselschade achtergrond

Letselschade

Je hebt letsel opgelopen. Door een ongeval, op straat, tijdens sport en spel, of op je werk, door een medische ingreep of een andere externe oorzaak. Als dat letsel zodanig is dat je daardoor schade lijdt, omdat er sprake is van tijdelijke of definitieve lichamelijke beperkingen, en je jouw werk in loondienst of als zelfstandige niet of nog slechts beperkt kunt uitoefenen, spreekt men van letselschade of personenschade. Daartoe behoort ook het zogenaamde smartengeld.

Om die schade te kunnen verhalen heb je een juridisch specialist nodig, die thuis is op dit specifieke terrein van het aansprakelijkheidsrecht, en op alle gebieden waar je als letselschadeslachtoffer mee te maken krijgt. Bij LMR advocaten zit u dan goed, deze beheersen het letselschade aansprakelijkheidsrecht tot in de puntjes.

Omdat men vaak gedurende de letselschaderegeling in aanraking komt met andere problemen, zoals sociale wetgeving, arbeidsconflicten, betalingsproblemen, is het prettig om in dat vaak langdurige traject van de letselschaderegeling te worden geholpen door juridische specialisten die ook op al die andere terreinen hun sporen hebben verdiend, en daar goed de weg weten. LMR advocaten beschikken over dergelijke specialistische juridische kennis en kunnen bogen op jaren lange ervaring.

Ook indien tijdens de schaderegeling een juridisch twistpunt ontstaat, weet LMR advocaten de weg door middel van een zogenaamde deelgeschil procedure op relatief korte termijn duidelijkheid te verkrijgen door het uitlokken van een gerechtelijke uitspraak.

Hebt u letselschade opgelopen, dan dient u wel binnen drie jaar na het schadeveroorzakende evenement, en bekend zijnde met de (waarschijnlijke) veroorzaker, stappen te ondernemen. Na drie jaar immers is die mogelijkheid zogezegd verjaard!

Meldpunt Letselschade. Om cliënten optimaal in het gehele traject te kunnen helpen en bijstaan is LMR advocaten specifiek op het terrein van letsel - en personenschade een samenwerking aangegaan met onder meer letselschadeadviesbureau Maassen & Partners te ’s Hertogenbosch, middels het Meldpunt Letselschade. Aldus kan op alle terreinen en in alle fasen en op kostentechnisch verantwoorde wijze adequate bijstand worden geleverd. Middels intervisiesessies tussen de samenwerkende partijen blijven wij op de hoogte van alle recente ontwikkelingen op dit terrein.

Het meldpunt letselschade is gevestigd aan de Raadhuislaan 4 te Oss, alwaar ook LMR Advocaten haar vestiging heeft.

Meer informatie over letselschade aspecten is te krijgen bij Mr Peter Roosendaal van LMR Advocaten.