INCASSO

Als ondernemer bent u gewend betalingstermijnen te stellen, evenals dat andere ondernemers u betalingstermijnen stellen. Met het probleem van niet-betalende of niet tijdig betalende klanten of afnemers bent u dan bekend.  
Gevolgen?
Extra moeten inzetten op debiteurenbewaking, de administratie en training van personeel, met andere woorden, slecht betalende klanten kosten u als ondernemer gewoon geld en kostbare tijd.
LMR Advocaten verleent incassodiensten, zoals:
  • buitengerechtelijke incasso's
  • gerechtelijke incassoprocedures

Als ondernemer heeft u de zekerheid dat U de volledige deskundigheid op incassogebied in huis heeft gehaald. Het incassotraject zal zowel buitengerechtelijk als (indien nodig) gerechtelijk via het voeren van een incassoprocedure accuraat en nauwgezet worden behandeld, vanaf het moment dat de sommatie uitgaat tot het moment van tenuitvoerlegging van een verkregen vonnis.
LMR Advocaten voert incassoprocedures door het gehele land, zodat u altijd één vast aanspreekpunt heeft en zult houden. Indien inschakeling van een deurwaarder of deskundigen noodzakelijk is, dan wordt dit eveneens door uw incassoadvocaat verzorgd. Uiteraard pas na tijdig en grondig overleg met u als opdrachtgever, waarbij de specifieke zakelijke en financiële belangen van de ondernemer in het oog worden gehouden.
Voor meer informatie en de gehanteerde tarieven en de wijze van aanpak kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor.
Advocaten die u hierin bij kunnen staan :
Mr. Roel Lammers
Mr. Peter Roosendaal
Mr. Boudewijn van Orsouw