Mediation en echtscheidingsbemiddeling

Steeds meer geschillen worden beslecht via mediation. Zeker in echtscheidingsituaties! Met behulp van een mediator worden tussen partners bestaande geschilpunten stapje voor stapje besproken en wordt met de partners samen gekeken naar een oplossing die juridisch juist is en voor beide partijen aanvaardbaar is en goed voelt.

Het resultaat van geschillenbeslechting via mediation, is dat beide partners een 'win-gevoel' hebben. Dat is vaak anders wanneer de rechter een beslissing neemt en één van beide partijen gelijk en de ander ongelijk geeft.

Zeker in het personen-en familierecht is het nuttig om een mediator in te schakelen. Bijvoorbeeld omdat partijen na het verbreken van hun relatie nog veel met elkaar te maken krijgen, via de kinderen of in verband met de verdeling van boedel, en alimentatiezaken.

Een mediator is onafhankelijk en behartigt de belangen van beide partijen. Hij/zij oordeelt niet maar geeft beide partijen de ruimte hun wensen op tafel te leggen en zal de onderhandeling begeleiden, naar een goed en door beide partijen gedragen resultaat. Dit bespaart vaak tijd en geld, en voorkomt procedures. Bovendien wordt mediation veelal als informeel en laagdrempelig gezien.

Het bereikte resultaat wordt door de mediator voor partijen vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die door beide partijen ondertekend wordt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de LMR mediators,
Mw. Mr. Linda van Putten van den Heuvel
Mw. Mr. Ingrid Weideveld