SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT

De regelgeving die ziet op sociale zekerheid. Kwesties die zich voordoen indien iemand werkloos wordt, (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, waardoor afhankelijkheid ontstaat van een uitkering.
De sociale zekerheid wordt onderverdeeld in sociale verzekeringen en sociale voorzieningen. Daartoe horen onder andere Werkloosheidswet, Ziektewet en de Algemene nabestaandenwet, en kwesties rond bijstand.

LMR Advocaten adviseren en leveren procesbijstand in bezwaarprocedures bij onder andere het UWV, de SVB of gemeenten, en ook in beroepsprocedures bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, de Centrale Raad van Beroep of de Raad van State.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Mr. Boudewijn van Orsouw of Mr. Peter Roosendaal