PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Het praktijkgebied personen- en familierecht ziet op zaken zoals:
 • echtscheiding, gemeenschappelijk of eenzijdig
 • echtscheiding buitenlandse nationaliteit
 • mediation en echtscheidingsbemiddeling
 • opmaken echtscheidingsconvenant
 • alimentatieberekeningen en regelingen
 • wijziging alimentatie
 • ouderschapsplan
 • zorg en contactregelingen
 • omgangsregeling, wijziging en nakoming omgang
 • verdeling gemeenschap van goederen
 • ondercuratelestelling
 • gezag en voogdij
 • onder toezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing
 • beëindiging geregistreerd partnerschap
 • samenleving

En alle zaken die voortvloeien uit familierechtelijke relaties. Voor al dit soort zaken kunt u terecht bij de familierecht advocaten van LMR Advocaten die zich specialiseren in het personen- en familierecht. De advocaten die u hierin behulpzaam kunnen zijn: 

Mw. Mr. Linda van Putten van den Heuvel