AUTOMOTIVE

Specialist: Mr. Peter Roosendaal
De regelgeving waar de mobiliteitsbranche en dus de merkdealers mee te maken hebben is complex en vereist specialistische kennis van het Europees recht, in het bijzonder de groepsvrijstellingsverordening, Deze wordt door de Europese Commissie regelmatig herzien en grijpt altijd diep in bij merkdealernetwerken en zorgt voor juridische vraagstukken rond: 
  • beëindiging dealerschappen en opzegging dealercontracten
  • erkend reparateurschap, locatieclausule
  • BER (Block Exemption Regulation)
  • bonusvraagstukken
  • distributieovereenkomsten.
Vaak leidt een nieuwe verordening tot herstructurering van het dealerlandschap en gaan de auto-importeurs landelijk over tot opzegging van dealercontracten, en wordt verkoop van het dealerschap opgedrongen. Voor de getroffen merkdealer met ingrijpende gevolgen die deskundige advisering, begeleiding en actieve betrokkenheid van een specialist vereist. Mr Peter Roosendaal, die zijn sporen hierin aantoonbaar heeft verdiend, begeleidt jaarlijks merkdealers die getroffen door een opzegging de beste en meest haalbare oplossing voor henzelf en hun bedrijf willen bereiken. 
De specifieke en bijzondere contractuele relatie vraagt om een aanpak van iemand die uit ervaring weet hoe de hazen lopen. Bij juridische procedures die het resultaat waren van de door importeurs ingezette herstructurering is automotive-advocaat Peter Roosendaal succesvol geweest. Sommigen hebben zelfs de landelijke pers gehaald. Bijvoorbeeld met Renault Nissan, maar ook dealers van Peugeot, Ford, Skoda, Seat, Mitsubishi, Kia, Alfa Romeo en Fiat, zijn met minder publiciteit naar een goed resultaat begeleid. 

achtergrond Saul