ONDERNEMINGSRECHT

De ondernemingsrechtadvocaten verbonden aan LMR Advocaten adviseren en begeleiden in alle juridische kwesties die zich voordoen bij ondernemingen, zoals:
 • algemene voorwaarden
 • contractuele vraagstukken, en opstellen contracten
 • VOF- en maatschapcontracten en vraagstukken
 • contractbreuk
 • (verweer) bestuurdersaansprakelijkheid
 • alle arbeidsrechtelijke vraagstukken en reorganisaties
 • herstructureringen, opzet en wijziging juridische structuren
 • rechtsbijstand in (en begeleiding van buitenlandse) procedures
 • M & A, begeleiding van overnames, fusies, joint ventures
 • legal due diligence
 • handels- en domeinnaam geschillen
 • (verweer tegen) aansprakelijkstellingen, claims
 • beoordeling, opstellen en nakoming overeenkomsten
 • incasso’s
 • huurzaken
 • non disclosure agreements, entire agreement clauses

In geval een geschil met een wederpartij is ontstaan dat niet meer door bemiddeling kan worden opgelost leveren de ondernemingsrechtadvocaten van LMR Advocaten ook rechtsbijstand in gerechtelijke procedures (litigation), waaronder tevens is te verstaan mediation, arbitrage of bindend advies.

De advocaten die U hierin behulpzaam kunnen zijn :
Mr. R.G.F. Lammers, specialist ondernemingsrecht
Mr. P.L.M.F. Roosendaal, specialist ondernemingsrecht