INSOLVENTIERECHT

Daaronder vallen:
  • faillissementen en surséances van betaling
  • schuldsaneringen (WSNP, wet schuldsanering natuurlijke personen)
  • doorstartscenario’s/‘pre packs’
  • procesbijstand en advies faillissementen en surséances van betaling
  • aanvragen faillissementen/surséances of verweer daartegen
  • (preventieve) advisering insolventies
  • verzet en hoger beroepsprocedures

Regelmatig wordt insolventierechtspecialist Mr. Roel Lammers door de Rechtbank benoemd tot curator in faillissementen of tot bewindvoerder in surséances van betaling. Daarin trekt hij vaak samen op met Mr. Boudewijn van Orsouw, insolventiespecialist in opleiding. Zij beschikken dan ook over een jarenlange ervaring op het gebied van insolventies. 

Daarom kunnen juist zij u perfect voorafgaand aan een surseance of faillissement adviseren om mogelijk ongewenste gevolgen verbonden aan een faillissement te voorkomen of in goede banen te leiden, een doorstart of pre pack te begeleiden. Ook geldt dit voor de beoordeling of en in hoeverre er sprake kan zijn van bestuurdersaansprakelijkheid en faillissements pauliana’s. 

Advisering geschiedt ook aan cliënten die met partijen worden geconfronteerd die failliet dreigen te gaan. Voor het verzorgen van een faillissementsaanvraag of verweer daartegen en het voeren van een dergelijke procedure bent u bij LMR Advocaten eveneens aan het goede adres. 

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met : 
Mr. Roel Lammers
Mr. Boudewijn van Orsouw