Achtergrond Erfrecht

Erfrecht

Met erfrecht komt iedereen vroeg of laat in aanraking. De in 2003 gewijzigde regelgeving van het erfrecht is complex, en voor een leek niet makkelijk toegankelijk. Wat het nog lastiger maakt zijn de emotionele en financiële belangen die na een overlijden spelen. Vaak hebben deze een grote impact op de nabestaanden en verschillende familieleden. Alleen al daarom is het belangrijk te weten wat kan, welk regels gelden en te weten wat je rechten zijn.

Dat is vooral van belang nu uit onderzoeken blijkt dat een nalatenschap of erfenis nog al eens een bron is voor familieruzies. Verhoudingen binnen de familie raken vaak verstoord, of leiden zelfs tot een definitieve breuk. Tijdig en deskundig advies kan dat vaak voorkomen.

Met de invoering van het wettelijk versterf erfrecht in 2003 sluit de huidige wettelijke vererving het meest aan bij de situatie die voorheen bij testament werd geregeld, de zogenaamde ouderlijke boedelverdeling of het langstlevende testament. Is er nu geen testament dan geldt dus de wettelijke vererving of verdeling. Middels een testament kan wel weer worden afgeweken van de wettelijke vererving. Echter regelt de wet voor de verschillende belanghebbenden ook rechten zoals onder andere voortgezet gebruik van de echtelijke woning en inboedel, of vruchtgebruik daarvan of het zogenaamde ‘salaire differé’, het uitgestelde loon, en andere rechten. Of, wanneer en hoe daarvan gebruik kan worden gemaakt vereist beoordeling door een deskundige en advies op maat.

Wilt u meer weten of heeft u behoefte aan advies? Dan kunt bij LMR Advocaten terecht bij Mr. Peter Roosendaal.