BESTUURSRECHT

Juridische geschilpunten waar de (semi)overheid bij betrokken is. Denk aan bestemmingsplankwesties, ruimtelijke ordening, maar ook het sociaal zekerheidsrecht. Procesbijstand door een advocaat voor bezwaarschriftprocedures of beroepsprocedures voor de Rechtbank is in dit soort zaken niet verplicht, hoewel de zaken meestal best gecompliceerd zijn.

Afhankelijk van de soort en complexiteit van de zaak werkt LMR Advocaten samen met deskundigen, natuurlijk in overleg met de cliënt.

Mr. Peter Roosendaal kan u hier meer over vertellen.